कंप्यूटर सिमुलेशन म्हणजे काय | WHAT IS A COMPUTER SIMULATION IN MARATHI

कंप्यूटर सिमुलेशन म्हणजे काय | WHAT IS COMPUTER SIMULATION IN MARATHI कंप्यूटर सिमुलेशन म्हणजे काय | WHAT IS COMPUTER SIMULATION IN MARATHI - अशी कल्पना करा की तुम्ही एका मोठ्या…

Continue Reading कंप्यूटर सिमुलेशन म्हणजे काय | WHAT IS A COMPUTER SIMULATION IN MARATHI
0 Comments

डेटाबेस / डाटाबेस म्हणजे काय | WHAT IS DATABASE IN MARATHI

डेटाबेस / डाटाबेस म्हणजे काय | WHAT IS DATABASE IN MARATHI डेटाबेस / डाटाबेस म्हणजे काय | WHAT IS DATABASE IN MARATHI - "डेटाबेस" म्हणजे अतिशय सुसंगतपणे संग्रहित केलेली माहिती…

Continue Reading डेटाबेस / डाटाबेस म्हणजे काय | WHAT IS DATABASE IN MARATHI
0 Comments

फाईल म्हणजे काय | WHAT IS A FILE IN COMPUTER IN MARATHI

परिचय फाईल म्हणजे काय | WHAT IS A FILE IN COMPUTER IN MARATHI - फाईल हा शब्द उच्चारला की तुमच्या डोळ्यासमोर ऑफिसात वापरतात तशी लांब रूंद पुठ्याची फाईल डोळ्यासमोर येण्याची…

Continue Reading फाईल म्हणजे काय | WHAT IS A FILE IN COMPUTER IN MARATHI
0 Comments

डाटा प्रोसेसिंग / डेटा प्रोसेसिंग म्हणजे काय | DATA PROCESSING IN MARATHI

परिचय डाटा प्रोसेसिंग / डेटा प्रोसेसिंग म्हणजे काय | DATA PROCESSING IN MARATHI - डाटा प्रोसेसिंग म्हणजे माहिती संस्कारित करण्याची क्रिया ! या विसाव्या शतकात माहितीचा जणूकाही स्फोट झालेला आहे.…

Continue Reading डाटा प्रोसेसिंग / डेटा प्रोसेसिंग म्हणजे काय | DATA PROCESSING IN MARATHI
0 Comments

संगणकामध्ये मेनू म्हणजे काय | WHAT IS COMPUTER MENU IN MARATHI

परिचय संगणकामध्ये मेनू म्हणजे काय | WHAT IS COMPUTER MENU IN MARATHI - आज जेवणाचा मेनू काय आहे? असा शब्दप्रयोग आपण अनेक वेळा वापरतो. किंवा एखाद्या हॉटेलात गेलो तर वेटरला…

Continue Reading संगणकामध्ये मेनू म्हणजे काय | WHAT IS COMPUTER MENU IN MARATHI
0 Comments

युटिलिटी प्रोग्राम म्हणजे काय | WHAT IS AN UTILITY PROGRAM IN MARATHI

परिचय युटिलिटी प्रोग्राम म्हणजे काय | WHAT IS AN UTILITY PROGRAM IN MARATHI - मॅग्नेटिक डिस्कवर डाटा संग्रहित करण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळेच ते सर्वात लोकप्रिय साधन आहे. परंतु मॅग्नॅटिक…

Continue Reading युटिलिटी प्रोग्राम म्हणजे काय | WHAT IS AN UTILITY PROGRAM IN MARATHI
0 Comments

इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI

परिचय इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI - इंटरप्रिटर आणि कंपायलर दोघेही दुभाषाचेच काम करतात, म्हणजेच उच्च पातळीच्या भाषेचे संगणकाला समजणाऱ्या…

Continue Reading इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI
0 Comments