बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | BASIC PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI

बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | BASIC PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI - 'बिगिनर्स ऑल परपज सिम्बॉलिक इन्स्ट्रक्शन कोड' या लांबलचक इंग्रजी शब्दांची पहिली अक्षरे घेऊन बेसिक हा…

Continue Reading बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | BASIC PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI
0 Comments

फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI

फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI - संगणकासाठी निर्माण झालेल्या उच्च पातळीच्या भाषेमध्ये फोट्रन ही आद्य भाषा आहे. सर्वात जुनी…

Continue Reading फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI
0 Comments