कंपायलर म्हणजे काय | COMPILER MEANING IN MARATHI

कंपायलर म्हणजे काय | COMPILER MEANING IN MARATHI कंपायलर म्हणजे काय | COMPILER MEANING IN MARATHI आपण हाय लेव्हल लँग्वेजमध्येच आपला प्रोग्रॅम लिहितो. तो संगणकाला समजावा म्हणून त्याचे मशिन लँग्वेजमध्ये…

Continue Reading कंपायलर म्हणजे काय | COMPILER MEANING IN MARATHI
0 Comments

बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | BASIC PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI

बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | BASIC PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI - 'बिगिनर्स ऑल परपज सिम्बॉलिक इन्स्ट्रक्शन कोड' या लांबलचक इंग्रजी शब्दांची पहिली अक्षरे घेऊन बेसिक हा…

Continue Reading बेसिक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | BASIC PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI
0 Comments

फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI

फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI - संगणकासाठी निर्माण झालेल्या उच्च पातळीच्या भाषेमध्ये फोट्रन ही आद्य भाषा आहे. सर्वात जुनी…

Continue Reading फोट्रॉन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज म्हणजे काय | FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE IN MARATHI
0 Comments

संगणकामध्ये प्रोग्रॅम कसा लिहायचा | HOW TO WRITE COMPUTER PROGRAM IN MARATHI

संगणकामध्ये प्रोग्रॅम कसा लिहायचा | HOW TO WRITE COMPUTER PROGRAM IN MARATHI संगणकामध्ये प्रोग्रॅम कसा लिहायचा | HOW TO WRITE COMPUTER PROGRAM IN MARATHI - संगणक शिकणाऱ्या सर्वच व्यक्तींना उत्तम…

Continue Reading संगणकामध्ये प्रोग्रॅम कसा लिहायचा | HOW TO WRITE COMPUTER PROGRAM IN MARATHI
0 Comments

संगणकामधील भाषांच्या पिढ्या मराठी मध्ये | GENERATIONS OF COMPUTER LANGUAGES IN MARATHI

संगणकामधील भाषांच्या पिढ्या संगणकामधील भाषांच्या पिढ्या | GENERATIONS OF COMPUTER LANGUAGES IN MARATHI - विद्युतमंडलाच्या तंत्रात जस जशी सुधारणा होत गेली, तस तशी संगणकाचीही कार्यक्षमता भूमितीश्रेणीने वाढली. त्यातूनच संगणकाच्या पिढ्या…

Continue Reading संगणकामधील भाषांच्या पिढ्या मराठी मध्ये | GENERATIONS OF COMPUTER LANGUAGES IN MARATHI
0 Comments