इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI

परिचय इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI - इंटरप्रिटर आणि कंपायलर दोघेही दुभाषाचेच काम करतात, म्हणजेच उच्च पातळीच्या भाषेचे संगणकाला समजणाऱ्या…

Continue Reading इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI
0 Comments