फाईल म्हणजे काय | WHAT IS A FILE IN COMPUTER IN MARATHI

परिचय फाईल म्हणजे काय | WHAT IS A FILE IN COMPUTER IN MARATHI - फाईल हा शब्द उच्चारला की तुमच्या डोळ्यासमोर ऑफिसात वापरतात तशी लांब रूंद पुठ्याची फाईल डोळ्यासमोर येण्याची…

Continue Reading फाईल म्हणजे काय | WHAT IS A FILE IN COMPUTER IN MARATHI
0 Comments

इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI

परिचय इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI - इंटरप्रिटर आणि कंपायलर दोघेही दुभाषाचेच काम करतात, म्हणजेच उच्च पातळीच्या भाषेचे संगणकाला समजणाऱ्या…

Continue Reading इंटरप्रीटर आणि कंपाईलर यामध्ये काय फरक आहे | DIFFERENCE BETWEEN INTERPRETER AND COMPILER IN MARATHI
0 Comments